BŪSIMŲ 1-10 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI

Prašymai mokytis Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos 1-10 klasėse priimami mokyklos raštinėje (Lelijų g. 15) darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.
Prašymo formą galite užpildyti atėjus.
Raštinės telefono Nr.: 8-37 543259, direktorės telefono Nr.: 8685 82201.

REIKALINGI DOKUMENTAI:
1. Prašymas (pildomas pagal pateiktą formą tėvų, rūpintojų ar teisėtų globėjų);
2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, jeigu mokėsi kitoje mokykloje;
3. Vaiko gimimo liudijimo kopija;
4. Dvi dokumentinės nuotraukos (mokinio pažymėjimui ir bylai), galima pateikti rugsėjo mėn.;
5. Mokinio sveikatos patikros pažyma (Nr. 027-1/a) pristatyti iki rugsėjo 15 dienos.

Reikalingas FIZIKOS mokytojas (-a) nuo 2016-09-01.
Siūlomas kontaktinių valandų skaičius: 11 val. per savaitę.
Išsilavinimas: aukštasis (pedagoginis).
Kontaktiniai telefonai:
8 685 82201 (direktorė), 8 607 36002 (dir. pavaduotojas ugdymui), 8 37 543259 (raštinė).
El. pašto adresai: mokykla@kulautuva.lm.lt , rima.kucinskiene@gmail.com


Kauno technologijos
universiteto partnerė

Kauno arkivyskupijos
 partnerė

Mokyklos naujienos

Mūsų pasiekimai.

Mokyklos veiklos dokumentai

Ugdymas karjerai.

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

Įmonės kodas:  191075177

Adresas:  Lelijų 15, Kulautuva, LT–53482 Kauno rajonas

Telefonas:  +370 37 543259

Faksas:  +370 37 543229

El. pašto adresas: mokykla@kulautuva.lm.lt