Pagalba

Informacija apie specialistų (psichologų, soc. pedagogų, logopedų ir kt.) teikiamas paslaugas mokykloje ar už jos ribų.
 • Vaiko gerovės komisija

  Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
  Odeta Burneikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė
  Elvyra Lukoševičienė, socialinė pedagogė metodininkė – komisijos pirmininko pavaduotoja

  Nariai:
  Daiva Sasnauskienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė
  Jūratė Bulotienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
  Rosita Mėlinienė, logopedė, spec. pedagogė metodininkė
  Raimonda Kalvėnienė, psichologė
  Aida Šimkuvienė, Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro priežiūros specialistė

  Vaiko gerovės komisijos darbo planas

   
 • Pagalbos mokiniui teikimo modelis

 • Socialinis pedagogas

 • Specialusis pedagogas,
  logopedas

 • Psichologė

  Psichologė – Raimonda Kalvėnienė 

  Dirba Vaikų dienos centro kabinete

  Psichologės veiklos planas

  Darbo laikas: Pirmadienis: 8.30-10.00 – 10.30-14.00
  Galimas ir kitas priėmimo laikas, iš anksto suderinus su psichologu (atvykus į mokyklą psichologo darbo metu arba per el. dienyną. Konsultacijos trukmė 45 min.).
  Psichologinės pagalbos tikslas – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą.

  Veklos sritys:

  • įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
  • konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
  • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

 • Visuomenės sveikatos specialistė

 • Ugdymas karjerai

 • Patyčių prevencija

 • Mokymosi pagalba

 • Informacija tėvams

 • Nuorodos


Kauno technologijos universiteto partnerė
Kauno arkivyskupijos partnerė
Programos "Sveikatiada" dalyvė
Sveikatą stiprinanti mokykla
Aleksandro Stulginskio universiteto partnerė

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Kokybės siekiančių mokyklų klubas

Programa „Erasmus+“

LIONS QUEST LIETUVA
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis
The Project ' ACT FRIENDLY'
Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Kontaktai

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191075177
Adresas: Lelijų 15 Kulautuva,
Kauno rajonas, LT–53482
Telefonas.: 8-37-543259, 8-37-543229
E.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.